ΠΡΟΦΙΛ

Είμαστε μία μεσαίου μεγέθους δικηγορική εταιρεία, που αποτελείται αποκλειστικά από «μάχιμους» δικηγόρους. Εκπροσωπούμε πελάτες, που χρειάζονται νομική εκπροσώπηση εντός και εκτός των δικαστηριακών αιθουσών και αποσκοπούμε στην θωράκιση και προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους, καθώς επίσης και στην υπεράσπισή τους, κάτι το οποίο δεσμευόμαστε να κάνουμε δυναμικά. Η δικαστηριακή μας εμπειρία μας δίνει την δυνατότητα να συμβουλεύουμε σωστά τους πελάτες μας στο πώς μπορούν να αποφεύγουν τους κινδύνους και να προλαμβάνουν την εμφάνιση προβλημάτων.

Είμαστε υπερήφανοι που σε πολλούς από τους πελάτες μας μας συνέστησαν άλλες ελληνικές ή αλλοδαπές δικηγορικές εταιρείες ή έμμισθοι ή ακόμη και ανεξάρτητοι δικηγόροι, οι οποίοι μας εμπιστεύονται τις δικαστηριακές υποθέσεις των πελατών τους.

Αγαπούμε αυτό που κάνουμε και επιδιώκουμε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές νομικές υπηρεσίες. Η εταιρεία μας έχει αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη σε διάφορους νομικούς τομείς, μεταξύ των οποίων σε σύνθετες αστικές και εμπορικές αντιδικίες, υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, καθώς και σε διοικητικές και φορολογικές δικαστικές διαμάχες.