Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η ιστορία της εταιρείας μας αρχίζει το 1950, όταν ο Χρήστος Κ. Τσενές ίδρυσε το δικηγορικό του γραφείο στην Αθήνα. Την εποχή εκείνη, ο Χρήστος Τσενές ασχολείτο, αποκλειστικά, με το τραπεζικό δίκαιο και θεωρείτο πρωτοπόρος σε αυτό το νομικό αντικείμενο.

Την κληρονομιά του, ως ενός εξαιρετικά επιτυχημένου δικηγόρου, τίμησε και συνέχισε ο γιος του, Αντώνης Χ. Τσενές, ο οποίος επέκτεινε τους τομείς δραστηριότητας του δικηγορικού γραφείου στο αστικό και εμπορικό δίκαιο, σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Δ. Κεράτσα έναν δικηγόρο με σημαντική εμπειρία στο ποινικό δίκαιο. Η εξέλιξη της επιτυχημένης συνεργασίας τους, σύντομα, οδήγησε στην ίδρυση της δικηγορικής εταιρείας Κεράτσας - Τσενές και Συνεργάτες, που αποτελείται από μία ομάδα έμπειρων και αφοσιωμένων δικηγόρων με κύριο στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών νομικών υπηρεσιών.