ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Οι δικηγόροι της εταιρείας μας έχουν μεγάλη εμπειρία στη αντιμετώπιση νομικών διαφορών, τόσο εντός όσο και εκτός των δικαστηριακών αιθουσών, εκπροσωπώντας ιδιώτες και εταιρείες, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων. Έχοντας συμμετάσχει σε πολυάριθμες πολύπλοκες και απαιτητικές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων σύνθετες αστικές και εμπορικές αντιδικίες, υποθέσεις τραπεζικού δικαίου, υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, καθώς και διοικητικές και φορολογικές δικαστικές διαμάχες, γνωρίζουμε σε βάθος τις διαδικασίες δικαστικής αλλά και εξώδικης επίλυσης των διαφορών.

Διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία, για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε διάσταση μίας υπόθεσης, αστική, ποινική ή διοικητική και, ως εκ τούτου, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την χάραξη μίας συνολικής στρατηγικής.

Η προσέγγισή μας είναι ευθεία: επιλύουμε τις διαφορές με τον αμεσότερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο και διασφαλίζουμε ότι η προσωπική και επαγγελματική ζωή των πελατών μας θα επηρεαστεί κατά το ελάχιστο δυνατό. Η δικαστική οδός δεν είναι πάντα λύση, καθώς κάθε διαφορά απαιτεί μία εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Εντούτοις, οι αίθουσες των δικαστηρίων είναι ο χώρος, όπου, κατά κύριο λόγο, κερδίσαμε την αναγνώριση, τόσο των πελατών και όσο και των αντιδίκων μας, για την αποτελεσματική εκπροσώπηση, που προσφέρουμε στους πελάτες μας.